Ramowy rozkład dnia w Gminnym Przedszkolu w Miedznie

7:00 - 7:30Schodzenie się dzieci
7:30 – 8:50zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
9:00 – 9:30Śniadanie – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
9:30 – 10:30Zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza – zabawy dydaktyczne, plastyczno-techniczne, ruchowe, tematyczne
10:30 – 11:50pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodnie z programem i wg planu pracy
11:50 – 12:20Obiad – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
12:20 – 14:30Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy w ogródku przedszkolnym
14:30 – 15:00Podwieczorek – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
15:00 – 16:30Grupy łączone – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, praca wyrównawcza i indywidualna, pobyt a świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci
Skip to content