Dyrektor Gminnego przedszkola w Miedznie ogłasza rekrutację dzieci do Gminnego Przedszkola w Miedznie na rok szkolny 2021/2022

Terminy rekrutacji:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08 lutego do 12 marca 2021 roku.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności od 15 marca do 19 marca 2021 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 22 marca 2021 roku.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23 marca do 29 marca 2021 roku.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych dnia 31 marca 2021 roku.

Wnioski o przyjęcie dostępne w przedszkolu oraz na stronie internetowej: Rekrutacja

Regulamin dostępny u dyrektora przedszkola oraz na stronie internetowej.

Wypełnione wnioski i należy składać do dyrektora przedszkola.

Skip to content